Author > Жена-Бг.ком

Posts by Жена-Бг.ком

Правила за работа с инсектициди

Степента на опасност на химическите препарати определя въздействието им върху организма на човека (токсичност, канцерогенност). Въведени са четири категории според степента на опасност за здравето...More

160 0