Семейство и хоби

Правила за работа с инсектициди

Степента на опасност на химическите препарати определя въздействието им върху организма на човека (токсичност, канцерогенност). Въведени са четири категории според степента на опасност за здравето...More

Цветотерапия на д-р Бах

Цветята са широко използвани в медицината. Жълт кантарион, лайка, божур… официално са включени в регистъра на лечебните растения. В началото на 20-ти век английският лекар...More